Vitajte na oficiálnej stránke

Situácia s Biokúpaliskom v RO Sninské Rybníky

Informácie k situácii s Biokúpaliskom Snina
 Mrzí nás, že letná sezóna nedopadla podľa predstáv mnohých z nás.
 Je však pre nás veľmi dôležité, aby sme vám poskytli presné a ucelené informácie.
🔘 Vedenie mesta Snina vynakladalo nemalé úsilie pre spustenie Biokúpaliska už začiatkom roka 2023. Vtedy mesto Snina pristúpilo k rokovaniu s Lesopoľnohospodárskym urbárskym pozemkovým spoločenstvom. Výsledok rokovania bol pre mesto pozitívny. Stanovisko urbariátu bolo, že z ich strany nebudú vytvárané prekážky na letnú sezónu 2023 pri otvorení a prevádzkovaní rekreačnej oblasti.
🔘 Vzhľadom na vyhovujúce výsledky kontrolných vzoriek vody odobraté z potoka Bystrá v jarnom období a vzhľadom na dohodu s urbariátom, mesto začalo prípravy celého areálu a napúšťanie bazénového telesa na letnú sezónu.
🔘 Po naplnení bazéna bol však zistený únik vody, ktorý nevznikol teraz, ale bol zaznamenaný už počas minulých sezón. V minulosti bolo riešením dopúšťanie vody z potoka Bystrá.
🔘 Keďže výsledky vzoriek odobraté tesne pred plánovaným otvorením boli nevyhovujúce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humenné nám na túto sezónu nepovolil využívať vodu zo zdroja potoka Bystrá.
🔘 Možnosťou by bolo doplniť vodu z verejného vodovodu. Mesto by ju však mohlo dopúšťať iba v obmedzenom objeme. Toto riešenie by bolo ekonomicky náročnejšie, ale aj kapacitne nedostačujúce. Únik totiž predstavoval až 200m3 vody denne, pričom z verejného vodovodu by sme mohli dopúšťať len 45m3 vody denne.
🔘 Vedenie mesta Snina prejavilo veľkú snahu pristúpiť k otvoreniu Biokúpaliska 1. augusta 2023. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, mesto oslovilo profesionálnu firmu, ktorá vykonala tzv. dipolové meranie. Výsledkom merania bolo nájdenie 26 únikov vody – malých, stredných aj veľkých. Únik vody sa však napriek opravám nepodarilo eliminovať a vznikajú stále nové priesaky. Hladina vody je pod nasávacími otvormi a teda nie je možné pristúpiť k naplneniu a filtrácii bazéna.
 Z tohto dôvodu na tento rok Biokúpalisko nemôžeme a nevieme spustiť.
🔘 Najbližšie kroky teraz smerujú k rokovaniu s poslancami MsZ Snina o budúcnosti Biokúpaliska. Snahou mesta Snina je navrhnúť a zrealizovať opatrenia na bezproblémový chod nasledujúcich sezón rekreačnej oblasti.
 Mesto Snina sa úprimne ospravedlňuje všetkým návštevníkom aj všetkým prevádzkovateľom okolitých služieb a zariadení za vzniknuté nepríjemnosti.

The requested block type of 'Facebook' does not exist. Please re-activate the block plugin or child theme if you wish to use this block again.

The requested block type of 'utility-block' does not exist. Please re-activate the block plugin or child theme if you wish to use this block again.

[google_maps id="1114"]

The requested block type of 'utility-block' does not exist. Please re-activate the block plugin or child theme if you wish to use this block again.