Vitajte na oficiálnej stránke

Karta obyvateľa

Mesto Snina vydáva pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Snina Kartu obyvateľa. Kartu si môžete vybaviť na Mestskom úrade v Snine, v Kancelárii prvého kontaktu od. Karta obyvateľa mesta sa vydáva na základe žiadosti podanej v Kancelárii prvého kontaktu.

Kartu obyvateľa mesta možno vydať len občanovi, ktorý má ku dňu podania žiadosti evidovaný trvalý pobyt v meste Snina a nemá žiadne záväzky voči mestu Snina.

Karta obyvateľa mesta sa vydáva do 7 pracovných dní od doručenia žiadosti. Karta obyvateľa mesta oprávňuje jeho držiteľa na získanie zľavy z ceny vstupného na prírodné kúpalisko v rekreačnej oblasti Rybníky.

Žiadosť o vydanie karty obyvateľa mesta Snina.doc

Žiadosť o vydanie karty obyvateľa mesta Snina.pdf

VZN č. 118-2013 o podmienkach vydávania Karty obyvateľa mesta Snina