Vitajte na oficiálnej stránke

Hľadáme riešenia k otvoreniu biokúpaliska

Vedenie mesta sa neustále snaží nájsť vhodné riešenia a otvoriť tak aspoň skrátenú letnú sezónu na Biokúpalisku v RO Sninské Rybníky.

Potýka sa hneď s niekoľkými problémami, súvisiacimi s kvalitou vody i samotným bazénom.

Už v apríli boli odobraté kontrolné vzorky vody zo zdroja napúšťania bazéna, z potoka Bystrá.
Výsledky tejto vzorky boli veľmi dobré, preto sa uskutočnilo pracovné stretnutie v rekreačnej oblasti,
kde sa vedenie mesta spolu s poslancami rozhodlo zahájiť prípravy na letnú sezónu.
Začiatkom júna sa spustili prípravy celého areálu a napúšťanie bazénového telesa na letnú sezónu.
Tu sa objavil prvý problém, a to únik vody z bazéna. Miesto úniku nebolo viditeľné, avšak hladina sa po niekoľkých dňoch ustálila.
Pre potreby povolenia prevádzky kúpaliska od RÚVZ sa 12. júna uskutočnil kontrolný odber zo zdroja napúšťania – z potoka Bystrá a z bazéna.
Výsledky neboli vyhovujúce a samozrejme nepotešili. Voda v bazéne bola v poriadku, zdroj však vykazoval vysoké nadlimitné hodnoty baktérií.
Vzhľadom na tieto odbery a ich výsledky nám RÚVZ povolil prevádzku kúpaliska, ale zdroj vody zakázal používať.
Dopúšťanie vody bolo povolené iba z verejného vodovodu. Biokúpalisko však nie je na tento spôsob napúšťania uspôsobené.
Keďže po spomínanom úniku klesla hladina vody pod nasávacie otvory, nebolo možné vodu filtrovať ani cez biotop.
Otázku, ako zabezpečiť kvalitu stojatej vody tak, aby neohrozila zdravie návštevníkov, bolo teda nutné riešiť.
Vedenie mesta sa rozhodlo kúpalisko v avizovanom termíne neotvoriť z technických príčin
a hľadať možnosti prevádzkovania s bezpečnou a kvalitnou vodou v bazéne.
Ďalšie vzorky vody boli teda odobraté 26. júna – päť z potoka Bystrá (od lokality Pri Umartom smerom dole k RO) a jedna vzorka z bazéna.
Výsledky doručené 1. júla ukázali, že tri z piatich vzoriek potoka Bystrá nadlimitne prekračujú hodnoty črevných enterokokov alebo Escherichia coli.
Podľa legislatívy bola 2. júla poslaná vzorka z bazéna na RÚVZ, kde po posúdení úradom bolo mesto 4. júla vyrozumené,
že črevné baktérie sú v norme, no v bazéne sa nadlimitne rozšírili baktérie Pseudomonas aeruginosa.
Povolenie na prevádzku kúpaliska nám bolo na základe týchto skutočností pozastavené, až do nápravy situácie.
Aj napriek týmto všetkým nepríjemným skutočnostiam sa vedenie mesta naďalej snaží nájsť riešenia problémov s únikom vody,
ale najmä hľadá spôsob, ako čistiť a udržiavať vodu na Rybníkoch vo vyhovujúcej kvalite.

Ďalšie kroky teda vedú k vyriešeniu danej situácie a veríme, že aj k spokojnosti všetkých návštevníkov.

The requested block type of 'Facebook' does not exist. Please re-activate the block plugin or child theme if you wish to use this block again.

The requested block type of 'utility-block' does not exist. Please re-activate the block plugin or child theme if you wish to use this block again.

[google_maps id="1114"]

The requested block type of 'utility-block' does not exist. Please re-activate the block plugin or child theme if you wish to use this block again.